ბიბლუსი
ვაჟა ოთარაშვილი, ეკა კვანტალიანი
12.99
ს.ნ. ენიკოლოპოვი, ა.ა. რეანი, ლ.მ. შიპიცინა, ლ.ბ.შნეიდერი, ნ.დ. ერიაშვილი
27.99
რედაქტორ-შემდგენელი თენგიზ ირემაძე
10.99
მიტროპოლიტი იოანე (ზიზიულასი)
9.30
პიერ ტეიარ დე შარდენი
5.99