ბიბლუსი
მაია ლორთქიფანიძე, ირინა ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე
7.00
მაია ლორთქიფანიძე, ირინა ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე
8.00