რომელი წიგნის გმირი ხარ? - ბიბლუსი
რომელი წიგნის გმირი ხარ?

ალ­ბათ ცხოვ­რე­ბა­ში ერთხელ მა­ინც წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ სა­კუ­თა­რი თავი რო­მე­ლი­მე პერ­სო­ნა­ჟის ად­გი­ლას, რო­დე­საც საყ­ვა­რელ წიგნს კი­თხუ­ლობ­დით და გი­ფიქ­რი­ათ, რო­გო­რი იქ­ნე­ბო­დით, იმ ეპო­ქა­ში რომ გე­ცხოვ­რათ. წიგ­ნებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა ხომ ყვე­ლას უყ­ვარს? წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი წიგ­ნის გმი­რად რომ შე­გეძ­ლოთ გარ­და­სახ­ვა. - ვის აირ­ჩევ­დით?

კომ­პა­ნია „ბიბ­ლუ­სის“ ახა­ლი კამ­პა­ნი­ი­ის ფარ­გლებ­ში, მკი­თხველს სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცა, თა­ვი­სი ფან­ტა­ზია რე­ა­ლო­ბად ექ­ცია.

„ბიბ­ლუ­სის“ ერ­თგუ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი სი­ხა­რუ­ლით ჩა­ერ­თვნენ კრე­ა­ტი­ულ და სა­ხა­ლი­სო ფო­ტო­კონ­კურ­სში - „გარ­და­­სა­ხე წიგ­ნის გმი­რად“, რო­მე­ლიც ახა­ლი კამ­პა­ნი­ის - რო­მე­ლი წიგ­ნის გმი­რი ხარ ფარ­გლებ­ში გან­ხორ­ცი­ელ­და.

ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს შე­ეძ­ლო აერ­ჩია რო­მე­ლი­მე წიგ­ნის გმი­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო ტრანსფორ­მა­ცია მო­ეხ­დი­ნა კოს­ტი­უ­მე­ბის, გრი­მი­სა და პერ­სო­ნა­ჟის ხა­სი­ა­თის გა­მო­ყე­ნე­ბით.

სა­კონ­კურ­სო ფო­ტო­ე­ბის მი­ღე­ბა 18 თე­ბერ­ვალს სრულ­დე­ბა. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი ორი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლის ვი­ნა­ო­ბა და­სა­ხელ­დე­ბა, რო­მელ­თა­გა­ნაც ერთს ყვე­ლა­სათ­ვის საყ­ვა­რე­ლი ქარ­თვე­ლი მწე­რა­ლი - დათო ტუ­რაშ­ვი­ლი გა­მო­ავ­ლენს, ხოლო მე­ო­რე გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ის გმი­რი გახ­დე­ბა, რო­მე­ლიც „ფე­ის­ბუქ­ზე“ყვე­ლა­ზე მეტ მო­წო­ნე­ბას და­იმ­სა­ხუ­რებს.

 

თუ გსურს გაიგო, რომელი წიგნის გმირი ხარ, მაშინ გაიარე ტესტი