დაიბრუნე თანხის 30% „ბიბლუსში“ Visa ბარათით გადახდისას - ბიბლუსი
დაიბრუნე თანხის 30% „ბიბლუსში“ Visa ბარათით გადახდისას

 10 სექ­ტემ­ბრი­დან 19 სექ­ტემ­ბრის ჩათ­ვლით „ბიბ­ლუს­სა“ და Visa-ს მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის შე­თა­ვა­ზე­ბა აქვს: „ბიბ­ლუ­სის“ ნე­ბის­მი­ერ ფი­ლი­ალ­ში 60 და მეტი ლა­რის შე­ნა­ძენ­ზე Visa-ს ბა­რა­თით გა­დახ­დი­სას, მომ­ხმა­რე­ბე­ლი 30%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბით ისარ­გებ­ლებს.

  რო­გორც „ბიბ­ლუს­ში“ გან­მარ­ტა­ვენ, სას­წავ­ლო წლის და­წყე­ბას­თან ერ­თად, სურთ, თა­ვი­ან­თი ერ­თგუ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი გა­ა­ხა­ლი­სონ და გან­სა­კუთ­რე­ბით პა­ტა­რებს სწავ­ლის მო­ტი­ვა­ცია აუ­მაღ­ლონ.

  „ბიბ­ლუ­სი“ ყო­ველ­თვის ანე­ბივ­რებს თა­ვის მომ­ხმა­რებ­ლებს და Visa-სთან ერ­თად გა­კე­თე­ბუ­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბი­თაც ვცდი­ლობთ, გან­სა­კუთ­რე­ბით ჩვე­ნი პა­ტა­რა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი წა­ვა­ხა­ლი­სოთ, რომ­ლე­ბიც სას­წავ­ლო წელს იწყე­ბენ. ვი­მე­დოვ­ნებთ, რომ ახა­ლი სას­კო­ლო აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი მათ მო­ტი­ვა­ცი­ას აუ­მაღ­ლებს და სი­ა­მოვ­ნე­ბით და­უბ­რუნ­დე­ბი­ან საკ­ლა­სო ოთა­ხებს, - აღ­ნიშ­ნეს „ბიბ­ლუს­ში“.

  შე­თა­ვა­ზე­ბა ვრცელ­დე­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი ბან­კის Visa ბა­რა­თით სარ­გებ­ლო­ბი­სას.