ბიბლუსის იანვრის თვის ყველაზე გაყიდვადი 10 წიგნი - ბიბლუსი
ბიბლუსის იანვრის თვის ყველაზე გაყიდვადი 10 წიგნი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე დიდი წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლი "ბიბ­ლუ­სი" მხატ­ვრულ და სა­ბავ­შვო ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში იანვრის  თვის ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი წიგ­ნე­ბის ათე­ულს აქ­ვეყ­ნებს. ტო­პა­თე­ულ­ში ის წიგ­ნე­ბი მოხ­ვდა, რომ­ლე­ბიც პირ­ვე­ლი იანვრიდან  31 იანვრის ჩათ­ვლით ყვე­ლა­ზე მეტი რა­ო­დე­ნო­ბით გა­ი­ყი­და "ბიბ­ლუ­სის" ფი­ლი­ა­ლებ­ში.

 

მხატ­ვრუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის ათე­უ­ლის სა­პა­ტიო პირ­ველ ად­გილს, ქარ­თვე­ლი მწერ­ლის თე­მურ ბაბ­ლუ­ა­ნის რო­მა­ნი "მზე, მთვა­რე და პუ­რის ყანა" იკა­ვებს, რო­მე­ლიც სა­უ­კე­თე­სოდ გა­ყიდ­ვა­დი წიგ­ნე­ბის სიის წამ­ყვან პო­ზი­ცი­ებს უკვე რამ­დე­ნი­მე თვეა არ თმობს. მე­ო­რე ად­გილ­ზეა ელიფ შა­ფა­ქის "სიყ­ვა­რუ­ლის ორ­მო­ცი წესი". მე­სა­მე პო­ზი­ცი­ა­ზე კი ია კარგარეთელის 'სხვა უდაბნოს საიდუმლო' 

 

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ბავ­შვო ლი­ტე­რა­ტუ­რას, ტო­პა­თე­ულ­ში ისე­თი ბესტსე­ლე­რე­ბი მოხ­ვდა, რო­გო­რი­ცაა "ჩემი პირ­ვე­ლი კი­თხვე­ბის და პა­სუ­ხე­ბის წიგ­ნი", "წრი­პა ბი­ჭის დღი­უ­რი", "პატარა პრინცი", "ჩემი პირ­ვე­ლი ბიბ­ლია" და სხვა.

 

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ბიბ­ლუ­სი ყო­ველ­თვი­უ­რად უზი­ა­რებს მკი­თხველს ინ­ფორ­მა­ცი­ას თვის ყვე­ლა­ზე კარ­გად გა­ყიდ­ვა­დი წიგ­ნე­ბის შე­სა­ხებ. კომ­პა­ნი­ის ის­ტო­რია 10 წელ­ზე მეტს ით­ვლის. ამ დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში მან სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­გა­მომ­ცემ­ლო პრო­დუქ­ტე­ბის ყვე­ლა­ზე ფარ­თო სა­ვაჭ­რო ქსე­ლი შექ­მნა, რო­მე­ლიც აკ­მა­ყო­ფი­ლებს თა­ნა­მედ­რო­ვე სტან­დარ­ტებს და სარ­გებ­ლობს მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი მომ­ხმა­რებ­ლის დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი ნდო­ბით.

 

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ „ბიბ­ლუ­სის“ ყვე­ლა­ზე კარ­გად გა­ყიდ­ვა­დი წიგ­ნე­ბის შე­ძე­ნა, არა მხო­ლოდ "ბიბ­ლუ­სის” მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში, არა­მედ „ბიბ­ლუ­სის“ ვებგ­ვერ­დზე www.biblusi.ge-ზეც შე­საძ­ლე­ბე­ლია. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი სა­სურ­ველ წიგ­ნებს სახ­ლი­დან გა­უს­ვლე­ლად შე­ი­ძე­ნენ. 20 ლა­რის ან მეტი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის შე­ნა­ძენ­ზე კი უფა­სო ტრან­სპორ­ტი­რე­ბის სერ­ვი­სი­თაც ისარ­გებ­ლე­ბენ.

 

მხატვრული ლიტერატურა

 

თემურ ბაბლუანის მზე მთვარე და პურის ყანა

ელიფ შაფაქის სიყვარულის ორმოცი წესი

ია კარგარეთელის  სხვა უდაბნოს საიდუმლო

ნიკოლოზ ტოტოღაშვილის შვიდი მომაკვდინებელი გრძნობა

სოფო არდიას გროსმაისტერი

თათული ღვინიანიძის აღიარება ხელისგულზე

ერიხ მარია რემარკის ნასესხები სიცოცხლე

ნათია ჯაგოდნიშვილის ცდუნება

ჯოან როულინგის ჰარი პოტერი (ფილოსოფიური ქვა)

დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა

ჰარპერ ლის ნუ მოკლავ ჯაფარას

 

საყ­მაწ­ვი­ლო უნი­ვერ­სა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დია

 

საიდუმლო წიგნაკი გოგონებისათვის

ჩემი პირველი კითხვების და პასუხების წიგნი

ნოდარ დუმბაძის  საბავშვო ლექსები

ეგზიუპერის პატარა პრინცი

პავლიაშვილის ქართული ხალხური ზღაპრები

ჩემი პირველი სიტყვები

ჯეფ კინის წრიპა ბიჭი -მეცამეტე გოჭი

ჩემი საყვარელი ლექსები

საბავშვო ბიბლია 

ჯეფ კინის წრიპა ბიჭის დღიური 2-როდრიკი უბერავს