2 მაისს, „ბიბლუსი გალერეა“ პოეზიის მოყვარულებს განსაკუთრებულ საღამოს ჰპირდება - ბიბლუსი
2 მაისს, „ბიბლუსი გალერეა“ პოეზიის მოყვარულებს განსაკუთრებულ საღამოს ჰპირდება

2 მა­ისს, 19:00-ზე, კან­დე­ლა­კის 7-ში მდე­ბა­რე „ბიბ­ლუ­სი გა­ლე­რეა“ კი­დევ ერთ სა­ინ­ტე­რე­სო ღო­ნის­ძი­ე­ბას უმას­პინ­ძლებს. პო­ე­ზი­ის მოყ­ვა­რუ­ლებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ და­ეს­წრონ ცნო­ბი­ლი პი­ა­ნის­ტის, იუ­ნეს­კოს მშვი­დო­ბის ელ­ჩის ელი­სო ბოლ­ქვა­ძის მა­მის, ზაურ ბოლ­ქვა­ძის ლექ­სე­ბის კრე­ბუ­ლის პრე­ზენ­ტა­ცი­ას. ღო­ნის­ძი­ე­ბას, რო­მელ­საც ცნო­ბი­ლი პი­ა­ნის­ტი მუ­სი­კა­ლუ­რად გა­ა­ფორ­მებს, გა­უ­ძღვე­ნი­ან გუ­რამ ოდი­შა­რია და როინ მეტ­რე­ვე­ლი. ნი­ჭი­ე­რი ქარ­თვე­ლი პო­ე­ტე­ბი მათ შო­რის ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი და გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძე, წა­ი­კი­თხა­ვენ სხვა­დას­ხვა ლექ­სებ­სა და ჩა­ნა­ხა­ტებს.

“მა­მას ყო­ვე­ლი გახ­სე­ნე­ბა ჩემ­თვის დიდი ბედ­ნი­ე­რე­ბაა, მას­ზე უსა­ზღვროდ ბევ­რი რამ შე­მიძ­ლია ვთქვა. ვფიქ­რობ, რომ ზაურ ბოლ­ქვა­ძე იყო გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ნი­ჭის პო­ე­ტი. მის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში სა­ოც­რად შერ­წყმუ­ლია ტრა­გიზ­მის ექ­სპრე­სია და ხა­ლა­სი იუ­მო­რი. მისი შე­მოქ­მე­დე­ბა აუ­ცი­ლებ­ლად დარ­ჩე­ბა და იარ­სე­ბებს, და მო­მა­ვა­ლი სა­ქარ­თვე­ლო თა­ვი­დან აღ­მო­ა­ჩენს პო­ეტს, რო­მე­ლიც სამ­შობ­ლოს, ადა­მი­ა­ნე­ბის სიყ­ვა­რულს და სი­ლა­მა­ზეს უმ­ღე­რო­და.

ზაურ ბოლ­ქვა­ძე 64 წლის გარ­და­იც­ვა­ლა, უცა­ბე­დად. ხან­მოკ­ლე ცხოვ­რე­ბით მან მო­ა­ხერ­ხა კვა­ლი და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა რო­გორც მისი შე­მოქ­მე­დე­ბით, ასე­ვე მისი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბით. არ არ­სე­ბობს სა­ქარ­თვე­ლო­ში თუნ­დაც ერთი ადა­მი­ა­ნი, ვი­საც მას­თან რა­ი­მე შე­ხე­ბა ოდეს­მე ჰქო­ნია და დიდი სიყ­ვა­რუ­ლით არ გა­იხ­სე­ნებს!

ეს სა­ღა­მო ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იმი­ტომ, რომ "ბიბ­ლუ­სი" არის უნი­კა­ლუ­რი სივ­რცე - აღ­მო­ა­ჩი­ნო ახა­ლი მწერ­ლე­ბი, ან უკვე ცნო­ბი­ლი, რო­მელ­საც ახა­ლი თა­ო­ბა აღ­მო­ა­ჩენს”,– გან­მა­ცხა­და ელი­სო ბოლ­ქვა­ძემ.

რაც შე­ე­ხე­ბა თა­ვად ელი­სო ბოლ­ქვა­ძეს, გარ­და იმი­სა, რომ დღეს ის ერთ-ერთი სა­უ­კე­თე­სო პი­ა­ნის­ტია მსოფ­ლი­ო­ში, რო­მელ­საც მუ­სი­კის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი მთე­ლი მსოფ­ლი­ო­დან სცე­მენ პა­ტივს და სი­ა­მოვ­ნე­ბით უს­მე­ნენ, სა­მა­გა­ლი­თო ადა­მი­ა­ნია.

მისი ქველ­მოქ­მე­დე­ბის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ არა­ერ­თხელ შე­ი­ტყო. 2012 წელს და­ა­არ­სა საქ­ველ­მოქ­მე­დო ფონ­დი „ლირა“, რომ­ლის მი­ზა­ნია გა­მო­ავ­ლი­ნოს და მხა­რი და­უ­ჭი­როს ახალ­გაზ­რდა ქარ­თველ პი­ა­ნის­ტებს. 2015 წლი­დან კი მას "იუ­ნეს­კოს მშვი­დო­ბის ხე­ლო­ვა­ნის" წო­დე­ბაც აქვს.