აღმოსავლეთი - ბიბლუსი
სალვა ან-ნუაიამი
10.90
ქანაფანი ღასან
11.95